Standardside

Haveordning

Vedligeholdelsesplan / Haveordning

Mål for vedligeholdelsesplanen
Formålet med en vedligeholdelsesplan er at sikre at MHA fællesarealerne, gangstier og veje vedligeholdes regelmæssigt af en af foreningen udpeget og betalt gartner, således at herlighedsværdien højnes for hele området. Derudover, to gange årligt, deltager beboerne i en fælles havedag.

Vedligeholdelsesplan
MHA område inddeles i tre sektioner, hvor et område om året får klaret specifikke opgaver. Det kunne være f.eks. i den pågældende sektion, topkapning af træerne på fællesarealerne, sideklipning af gedeblads-væksterne langs mure, erstatning for udgåede beplantning o.l. Den næste sektion bliver serviceret den næste år, og den sidste sektion året efter. Dvs. hver 3. år får den enkelte sektion 'den store tur'. MHA sørger hvert år for græsslåning på fællesarealerne, klipning af hækkene ud mod stier og veje. Kun et bestyrelsesmedlem står for kontakten og kommunikation til leverandøren/gartner.

Diverse regler for haveordningen / vedligeholdelsen
Regelsæt gældende for haveordningen / vedligeholdelsen er lavet med afsæt i MHA diverse vedtægter, forordninger, regler m.v. Andelshaveren er forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede have areal; fejning og renholdelse af gangstier, kørebaner og P-pladser hører ligeledes til andelshaverens forpligtelse. Hæk højde er fastsat til 160 cm, Såfremt der opnås enighed mellem naboerne kan en hæk højde på 180 cm accepteres. Ud til stier eller veje skal der tillades en hæk højde på 180 cm. Beplantning i beboernes have må ikke være til gene for naboen, og må aldrig være højere end 380 cm. Beplantning må ikke være så tæt på hække at disse hindres i væksten eller klipning vanskeliggøres. I tilfælde af tvivl skal bestyrelsen træffe en afgørelse. Det er ikke tilladt det enkelte medlem at foretage ændringer f.eks. bemaling, opsætning af skilte o.l.

Fliseareal og flethegn
Det er tilladt at udvide flisearealet ved indgangspartierne med fliser magen til eksisterende, og at opsætte et let flethegn mellem indgangspartierne som har fælles fliseareal, såfremt begge naboer er enige. Vil du udvide fliseareal / opsætte hegn, skal Bestyrelsen først spørges
.

Skur
Man skal søge Bestyrelsen om tilladelse til at opsætte et mindre skur i haven (redskabsskur) før man går i gang. Se bilag af skur-tegning med max. mål og særlige anvisninger på MHA hjemmesiden.

Vintervedligeholdelse
Saltning og snerydning af gangstier og vej i MHA foretages af gartner. Snerydning af indgang og P-plads foretages af andelshaveren.

Godkendt på Bestyrelsesmøde, den 22. juni 2017

Oversigtsplaner Bilag 1 og Bilag 2

Udleveret til Andelsbeboerne i papirudgave sammen med den detaljerede Vedligeholdelsesplan / Haveordning.

claes løvig 03.08.2017 18:44

i afsnittet:diverse regler for haveordningen osv. er nævnt:beplantning må ikke være så tæt på hække at disse hindres i væksten-dette gælder vel også træ/fletheg

Herbert 03.08.2017 20:02

Ja det vil jeg tro😉

Reinhard Schrage 05.06.2014 20:27

Jeg har lige læst haveordningen.
Beplantning må ikke være høre end 3,80 meter!
Er det rigtigt? Jeg synes det lyder voldsom.

M.v.h

Reinhard

Herbert 05.06.2014 20:36

Det kan være det lyder voldsom men det er det som blev åbenbart vedtaget da man lavede haveforeningen.
Men det er jo også kun max.